WAT?

  • Panowie co to jest znikają mi dodatki po wyłączeniu komputera,czy to cclaner robi wredną robotę czy nawala synchro?
    za każdym włączeniem biegam po sklepie i dodatki od nowa instaluje morze operka ma buga?
    Gentlemen, what is disappearing me extras when you turn off the computer if it does cclaner nasty job or breaks down synchro?
    each turning run the store and additions of new installs sea operka a bug?

  • Oczywiście już sprawdziłeś wpływ ccleanera na operę?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.