SYNCHRONIZACJA ZAKŁADEK

  • Do dupy z taką przeglądarką która nie potrafi poprawnie zsynchronizować zakładek. cały czas wyświetla się "zjebany" film i nic oprócz tego. Nie działa synchronizacja. Poniżej krytyki taka przeglądarka!!!

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.