:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Jak edytować element szybkiego wybierania na telefonie starszego typu?

  • Jak mam to zrobić, jeśli nie mam dotykowego ekranu?

    W pomocy opery znalazłem "By edytować lub usunąć element szybkiego wybierania, zaznacz go, a następnie naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk wybierania. W przypadku ekranu dotykowego kliknij i przytrzymaj odpowiedni element. Zostanie wyświetlone menu umożliwiające zarządzanie elementami szybkiego wybierania."
    W nokii X2 to niewykonalne.

  • Jak wybierasz w szybkim wybieraniu, która strona ma być otwarta? "Jakoś" zaznaczasz odpowiednią ikonkę i coś naciskasz. No to zaznacz, naciśnij i trzymaj.

  • Klawiszami wybieram. Jak kliknę, to się otwiera. Nie ma znaczenia, jak długo klawisz przyciskam, otwiera się od razu.

  • Juz po sprawie! To była wina nokii, a nie opery. Już działa.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.