[Opera 36] Komunikat po zalogowaniu na konto Google

  • Po zalogowaniu na konto google mam komunikat (podobny do pytania o zapamiętanie hasła, w pasku na górze) o dość enigmatycznej treści: "Zezwolić aplikacji calendar.google.com na otwieranie wszystkich odnośników kalendarz webowy?" Mogę zezwolić lub odrzucić. Załóżmy, że odrzucę (lub zezwolę) - gdzie potem mogę zarządzać tym zezwoleniem?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.