Rozszerzenie dot. blokowania reklam działa dopiero po odświeżeniu strony

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.