opera dev sertifika sorunu

  • Opera dev sürümünü her açtığımda "Yerel, ortak olmayan bir sertifika nedeniyle güvenlikte azalma." uyarı çıkıyor. bunu nasıl düzeltebiliriz?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.