Gdzie jest lokalizacja zakładek (schowka)?

  • Wersja 32.
    Chciałbym pozamiatać trochę komputer, ale obawiam się utraty Zakładek, dawnego Schowka. Mam ich trochę i są zazwyczaj istotne. Gdzie na dysku znajdę ich lokalizację, abym mógł zrobić kopię zapasową?

  • Otwierasz stronę Opera - informacje i szukasz ścieżki do "Profil"
    Otwierasz wskazany tam folder i szukasz pliku "Bookmarks", bez żadnego rozszerzenia. To chyba ten plik.

    Można też otworzyć Zakładki, [ctrl]+[a], [ctrl]+[c], otwierasz "notatnik" i [ctrl]+[v] i masz wszystkie adresy.

    A najlepiej włączyć synchronizację i niech się opera martwi.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.