Czy mogę usunąć widźet Odkrywaj ze strony głównej?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.