Zapisywanie tych samych plików

  • Witam, czy da sie ustawić, zeby opera pytałą o zapisanie tych samych plików?
    Tzn. Gdy zapisuje plik o takiej samej nazwie opera nie ostrzaga o posiadaniu już takiego pliku, tylko automatycznie zapisuje pod zmienioną nazwą.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.