:tools: Scheduled maintenance

Heads up! Downtime for the Forums, related to the NodeBB upgrade, is planned for Thursday, December 14, starting from 10:00 UTC.
Please make sure to finish all your posts before this time. The downtime should only last for a few minutes.

Zapisywanie tych samych plików

  • Witam, czy da sie ustawić, zeby opera pytałą o zapisanie tych samych plików?
    Tzn. Gdy zapisuje plik o takiej samej nazwie opera nie ostrzaga o posiadaniu już takiego pliku, tylko automatycznie zapisuje pod zmienioną nazwą.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.