Gmail notifier restartuje przeglądarkę

  • Witam.

    W Operze miałem zainstalowany gmail notifier i działał bez problemu. Po upgrade do windows 10 tylko jak notifier wykryje nowego maila to restartuje całą przeglądarkę. Ktoś się już z tym spotkał? Jakieś rozwiązanie?

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.