Jawne hasła

  • Czy podgląd haseł zapisanych w przeglądarce jest dobrym rozwiązaniem w kwestii bezpieczeństwa?
    Wcześniej można było zobaczyć je bez problemu, teraz pojawia się przynajmniej okno hasła do konta Windows.

  • Do bani, bo jak zresetujesz hasło do konta na komputerze (co nie jest trudne), to wszystkie hasła w Operze stoją otworem.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.