Najlepsze dla Ciebie

  • Strona o takim opisie pojawiła się na szybkim wybieraniu. A po załadowaniu "sama?" napisała SMSa z kodem dostępu do czegoś. Dobrze, że sama nie wysłała.
    Czyżby przyszła pora na rozstanie z Operą?

  • nie rozumiem

  • Była taka firmowa "akcja reklamowa", że w szybkim wybieraniu pojawiała się strona o opisie "Najlepsze dla Ciebie". I dawała po załadowaniu takie efekty.

    Teraz w szybkim wybieraniu pojawia się strona onet.pl, jakiś folder i jeszcze jedna strona. Zapomniałem jej nazwę.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.