Sposób na większe UI

  • Cześć wszystkim, czy istnieje jakiś sposób na powiększenie UI bo tablecie ciężko trafić w maciupkie ikony?
    Odpowiedniej opcji jak i dodatku nie znalazłem.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.