New Opera Forums launching soon!
Discussion thread

Web Xem Tử Vi 2016 Bị Lỗi Ảnh khi vào bằng Trình Duyệt Opera

linhnhi204
linhnhi204

9 posts

    Mình không hiểu sao mấy web mình làm đều bị lỗi khi vào bằng trình duyệt opera. Trước cũng hỏi rùi mà không ai check giùm nên lập mới xin hỏi : Sao Web xem tử vi 2016 http://www.TuViBlog.Com/ của mình khi vào bằng opera đều bị lỗi ảnh hết vậy ?

    Add a comment