@alovndev Hiện tại mình test vẫn xem được video bình thường bạn nhé^^