Kişisel Haberler kısmı için Okundu göstergeci

  • Kişisel Haberler kısmıyla ilgili bir talep:

    Her haberin yanında, linke tıklandıktan sonra veya elle işaretlemek suretiyle "okundu" göstergeci bulunsun. Tıpkı RSS'lerde olduğu gibi ilgili linkin açılıp açılmadığı anlaşılabilir olsun.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.