Android için Opera ya Son açılmış sayfaları önbellekleme özelleği getirilmeli

  • Merhaba Opera geliştiricileri
    Son açılan sayfaları önebelleğe alarak geri tuşuna bastığımızda sayfa yeniden yüklenme yerine önbellekteki kopyası hızla yüklenirse bu çok daha kullanışlı olacaktır.

    Yani geri tuşuna bastığımızda Sayfa yeniden yüklenme yerine önbellekteki kopyası hemen açılırsa çok iyi olur.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.