Operanın bağlantısı kesilmiş ekranda başlaması

 • On-line film izlemek için operayı televizyona aktarıyorum.
  Film bittiğinde operayı ve televizyonu kapatıyorum.
  Sonradan bilgisayara geçip web sitelerinde gezinmek istediğimde opera kapalı olan televizyonda başlıyor.
  Halletmesi zor değil, normal masa üstüne taşımakta sorunum yok ancak;
  Opera başlangıçta bunu test etse ve kapalı/bağlantısı kesilmiş ekranda başlamasa daha iyi olmaz mı?

  EDGE tarayıcı sürekli PC monitörünü kullanıyor mesela, TV'ye aktarıp kapatsam da, tekrar başlattığımda varsayılan masaüstü olan pc monitöründe açılıyor.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Opera forums was lost, please wait while we try to reconnect.