Do more on the web, with a fast and secure browser!

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN
Download Opera

Web Xem Tử Vi 2016 Bị Lỗi Ảnh khi vào bằng Trình Duyệt Opera

  • Mình không hiểu sao mấy web mình làm đều bị lỗi khi vào bằng trình duyệt opera. Trước cũng hỏi rùi mà không ai check giùm nên lập mới xin hỏi :
    Sao Web xem tử vi 2016 http://www.TuViBlog.Com/ của mình khi vào bằng opera đều bị lỗi ảnh hết vậy ?