New Opera Forums launching soon!
Discussion thread

Khó sử dụng khi vào cảm âm sáo trúc trên Opera Mac

linhnhi204
linhnhi204

9 posts

    Khi dùng Mac để vào trang web cảm âm sáo trúc có tuyển tập các bài dành cho bản cảm âm http://camamhay.com/ những nốt đồ rê mi hiển thị không đúng hàng, hoặc lệch. Có ai bị như vậy không ạ ?

    Add a comment